Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

I årets lønnsoppgjør ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen stenges fra og med 01.01.2019 og skal avvikles.
I årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS er man kommet til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957.
Faktura for første kvartal 2018 sendes ut i slutten av april.