Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.
De som har mottatt sluttvederlag med skattetrekk og er berørt av denne endringen, vil bli kontaktet av Sluttvederlagsordningen.
Sluttvederlagsordningen har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.