Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.
Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.
Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.