Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Faktura for første kvartal 2018 sendes ut i slutten av april.
Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.
Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.