Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har vi av tekniske årsaker måttet stenge våre telefontjenester. Du kan fortsatt kontakte oss via e-postadressene nederst på siden.
I årets lønnsoppgjør ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen stenges fra og med 01.01.2019 og skal avvikles.
Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023.