Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Sliterordningen er under etablering og i henhold til protokollen fra lønnsoppgjøret 2018, skal bedriftene som var tilsluttet Sluttvederlagsordningen være tilsluttet og ha premieplikt i Sliterordningen ut 2023.
Fakturaer skal nå betales direkte til Sluttvederlagsordningen.
I lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS i 2018 kom man til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg.