Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Vår juridiske avdeling består for tiden av en advokat og en advokatfullmektig. Med innføringen av ny personvernforordning ønsker vi å styrke avdelingen med en juridisk rådgiver som har personvern som sin hovedoppgave.
Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.
Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.