Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.
Ved en feil har vi hentet inn skattekort for alle mottakere av sluttvederlag, ikke bare de som skal ha skatt på utbetalingen. Dette betyr ikke at det blir innmeldt skatt for de som ikke skal ha dette.
Mange tar kontakt med oss i forbindelse med mottatt brev om endring i utbetaling av uføretrygden.