Hva er slV?

SLV betyr sluttvederlag
Les mer

Hvilke regler gjelder?


Les mer

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?


Les mer
Sjekk status

Søk sluttvederlag


Les mer

 

Aktuelt

Mange tar kontakt med oss i forbindelse med mottatt brev om endring i utbetaling av uføretrygden.
Bortfallet av skattefritak for sluttvederlag gjør at det er uklart om dette også vil medføre avkortning i ytelser fra NAV.
Innføringen av skatt på sluttvederlag medfører noe lengre saksbehandlingstid for søknader med sluttdato i 2016.