Aktuelt Sjekk status

Forsinket faktura OU

Utsendelse av faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 er forsinket. Vi regner med at faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 vil bli sendt ut i slutten av juni.

Ny fakturautsteder for OU-premie

Partene (LO/NHO) har bestemt at midler til partenes opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond) skal samles inn i regi av OU-samordningen.

SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN AVVIKLES

I lønnsoppgjøret 2018 ble det enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg. Dette betyr at Sluttvederlagsordningen skal avvikles.

Begrenset åpningstid på telefon (9-11)

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har vi dessverre begrenset åpningstid på telefonen.

Sluttvederlagsordningen skal avvikles, men premieplikten består ut 2023

Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023.

Sliterordningen - Slitertillegg

I lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS i 2018 kom man til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg.

NY BANKKONTO

Fakturaer skal nå betales direkte til Sluttvederlagsordningen.

Manglende purringer

Vi opplever dessverre tekniske problemer etter overgang til ny leverandør av regnskapssystem. Dette har medført at ingen utestående fakturaer for premie i 2019 til Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen eller OU-fond har blitt purret, vært gjenstand for inkassovarsel, eller blitt sendt til inkassator.

Faktura for Sliterordningen første og andre kvartal kommer til høsten

Sliterordningen er under etablering og i henhold til protokollen fra lønnsoppgjøret 2018, skal bedriftene som var tilsluttet Sluttvederlagsordningen være tilsluttet og ha premieplikt i Sliterordningen ut 2023.

Teknisk feil i fakturautsendelse

På grunn av feil i vårt fakturasystem er et lite antall fakturaer fra Sluttvederlagsordningen for OU-fondene fra 18. september, sendt ut på ny 18. oktober.

Partene er enige om endringer i Sluttvederlagsordningen i årets lønnsoppgjør

I årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS er man kommet til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957.

Endret fakturatidspunkt i første og andre kvartal 2018

Faktura for første kvartal 2018 sendes ut i slutten av april.

Ny funksjonalitet i bedriftsportalen

Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.

Årsrapport 2016

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.

Utbetaling av sluttvederlag kan medføre at ytelser fra NAV avkortes

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.

Utvidelse av unntaksregelen for skatt på sluttvederlag

De som har mottatt sluttvederlag med skattetrekk og er berørt av denne endringen, vil bli kontaktet av Sluttvederlagsordningen.

Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler

Sluttvederlagsordningen har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.

Ingen avkorting av ytelser fra NAV

Stortinget avklarte før jul at det ikke skal avkortes mot NAV-ytelser ved mottatt sluttvederlag.

Sluttvederlagsavtalen 50 år

Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) i forbindelse med tariffoppgjøret i 1966. Dette var i samme tidsrom som statlige ytelser ble samlet i folketrygden. Avtalen trådde i kraft 1. oktober 1966 og er et vedlegg til tariffavtalene.

Bedriftsportalen - brukerveiledning

I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.

Innhenting av skattekort for sluttvederlagsmottakere

Ved en feil har vi hentet inn skattekort for alle mottakere av sluttvederlag, ikke bare de som skal ha skatt på utbetalingen. Dette betyr ikke at det blir innmeldt skatt for de som ikke skal ha dette.

Endring i utbetalt uføretrygd som følge av utbetalt sluttvederlag

Mange tar kontakt med oss i forbindelse med mottatt brev om endring i utbetaling av uføretrygden.

Mulig avkortning i utbetaling av ytelser fra NAV

Bortfallet av skattefritak for sluttvederlag gjør at det er uklart om dette også vil medføre avkortning i ytelser fra NAV.

Saksbehandlingstid

Innføringen av skatt på sluttvederlag medfører noe lengre saksbehandlingstid for søknader med sluttdato i 2016.

Har du mottatt lønnsoppgave fra Sluttvederlagsordningen?

Her er svarene på noen vanlige spørsmål vi får om lønnsoppgaven.

Skattefritak for Sluttvederlag faller bort

Stortinget vedtok fredag 18. desember å fjerne skattefritaket på sluttvederlag med virkning fra og med inntektsåret 2016.

Faktura fra og med 2. kvartal 2015 – Nytt grunnlag

I disse dager sendes faktura for 2. kvartal 2015 for Sluttvederlagsordningen ut. Dette er første faktura for Sluttvederlagsordningen som benytter grunnlag fra Aa-registeret etter ny A-melding.

Prøv vår nye bedriftsportal

Nå er du ikke lenger avhengig av oss i Sluttvederlagsordningen for å kunne få fakturakopi eller å få oversikt over hvilke avdelinger som er tilsluttet ordningen.

Vi holder gjerne kurs for din bedrift eller organisasjon

Vil du lære mer om Sluttvederlagsordningen og Fellesordningen for AFP?