Mulig avkortning i utbetaling av ytelser fra NAV

Bortfallet av skattefritak for sluttvederlag gjør at det er uklart om dette også vil medføre avkortning i ytelser fra NAV.

Stortinget har vedtatt å fjerne skattefritaket for sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen fra og med 2016. Dette gjelder for de som oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag etter 1. januar 2016, og rammer ikke de som oppfylte vilkårene før dette, selv om utbetalingen kommer i 2016. Les mer om fjerningen av skattefritaket hos Skatteetaten.

Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen vil etter fjerningen av skattefritaket regnes som pensjonsgivende inntekt. Dette vil kunne medføre at utbetalingen avkortes mot ytelser fra NAV. Sluttvederlagsordningen har ikke lykkes å få en avklaring på dette spørsmålet, men oppfordrer mottakere av sluttvederlag til å kontakte NAV på telefon 55 55 33 33, hvis de samtidig mottar ytelser fra NAV.

OPPDATERT (6. juni 2016): Stortinget ber Regjeringen utrede konsekvenser og vurdere behov for endringer i trygderegelverket, som følge av innføringen av skatt på Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen.

OPPDATERT (9. januar 2017): Stortinget avklarte før jul at det ikke skal avkortes mot NAV-ytelser ved mottatt sluttvederlag.

OPPDATERT (7. april 2017): NAV understreker at nødvendig lovendringer, for å det ikke skal avkortes mot ytelser fra NAV, ikke er på plass.