Bedriftsportalen - brukerveiledning

I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.
bedriftsportalen kan du logge på og finne fakturakopi og grunnlaget for alle tidligere fakturaer. Vi har nå også lagt ut en ny brukerveiledning for bedriftsportalen.