Ny funksjonalitet i bedriftsportalen

Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.
Det er nå mulig å administrere flere juridiske enheter fra samme adminbruker i bedriftsportalen. Dette krever imidlertid at de ulike enhetene kobles sammen av oss. Send en e-post til faktura@afpslv.no hvis dere ønsker å endre hvordan tilgangsstyringen fungerer i bedriftsportalen.

Eksterne regnskapsførere må fortsatt tildeles en tidsbegrenset ekstern tilgang hvis de skal få tilgang til bedriftsportalen. Dette kan gjøres av registrert adminbruker på adminsiden i bedriftsportalen: https://bedrift.afp.no/admin.

Mer informasjon om bedriftsportalen og veiledning kan finnes på våre nettsider: http://www.afp.no/bedrift/bedriftsportal.