Endring i utbetalt uføretrygd som følge av utbetalt sluttvederlag

Mange tar kontakt med oss i forbindelse med mottatt brev om endring i utbetaling av uføretrygden.

Dette skjer som følge av at NAV har redusert uføretrygden på grunn av utbetalt sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen. Sluttvederlag utbetalt fra Sluttvederlagsordningen, der sluttdato var før 01.01.2016, regnes ikke som en inntekt, se Skatteetatens sider.

Det anbefales derfor at NAV kontaktes på telefon 55 55 33 33.