Faktura fra og med 2. kvartal 2015 – Nytt grunnlag

I disse dager sendes faktura for 2. kvartal 2015 for Sluttvederlagsordningen ut. Dette er første faktura for Sluttvederlagsordningen som benytter grunnlag fra Aa-registeret etter ny A-melding.
Dette innebærer de samme endringer i grunnlaget som var tilfelle da Fellesordningen for AFP fakturerte 1. kvartal 2015 ved påsketider.

Spesielt for Sluttvederlagsordningen og O/U midlene, som er på samme faktura, er at intervallet 4-19 timer/uke nå i praksis blir 0-19 timer/uke på bakgrunn av endringene i Aa-registeret. Les mer om endringene.