Teknisk feil i fakturautsendelse

På grunn av feil i vårt fakturasystem er et lite antall fakturaer fra Sluttvederlagsordningen for OU-fondene fra 18. september, sendt ut på ny 18. oktober.

Hvis bedriften har mottatt dobbelt sett fakturaer, så er disse identiske og bedriften kan se bort fra fakturaen sendt 18. oktober.

Vi beklager eventuelt merarbeid dette medfører.