Ingen avkorting av ytelser fra NAV

Stortinget avklarte før jul at det ikke skal avkortes mot NAV-ytelser ved mottatt sluttvederlag.
Stortinget vedtok 17.desember 2016, i forbindelse med Statsbudsjettet 2017, at sluttvederlag ikke skal føre til avkorting av NAV-ytelser. Se Stortingets vedtak: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=66654  (vedtak 308, helt nederst i dokumentet).

Det er ikke klart om vedtaket får betydning for sluttvederlag utbetalt før 01.01.2017. Sluttvederlagsordningen avventer nå den praktiske implementeringen av vedtaket hos NAV. Mottakere som har fått avkorting bes henvende seg til NAV på telefon 55 55 33 33.

Bakgrunnen for avklaringen er usikkerhet rundt reglene etter fjerningen av skattefritaket for sluttvederlag.