Ledig stilling som juridisk rådgiver - personvernrådgiver

Vår juridiske avdeling består for tiden av en advokat og en advokatfullmektig. Med innføringen av ny personvernforordning ønsker vi å styrke avdelingen med en juridisk rådgiver som har personvern som sin hovedoppgave.

Vi søker etter en faglig sterk jurist med interesse for det relevante fagfeltet og med motivasjon for de oppgavene som er tillagt stillingen:

 • Personvernrådgiver
  • bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
  • utarbeide og vedlikeholde rutiner og fastsette krav til personvern
  • gi råd til ledelse og ansatte om personvern
 • Samsvarskontroll rundt ordningenes regelverk og rutiner
 • Saksbehandling for juridisk seksjon i saker/saksfremlegg for klagenemnden/styret
 • Rådgiving/opplæring internt
 • Holde foredrag om regelverket

Kvalifikasjonskrav:

 • Juridikum eller master i rettsvitenskap
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Erfaring fra internkontroll og personvernarbeid
 • God IKT-forståelse

Vi søker etter en person som jobber selvstendig og med høy faglig integritet. Vedkommende skal ha god helhetsforståelse og være tydelig, tillitsvekkende og evne å ha gjennomslagskraft i vårt interne fagmiljø. 

Vi kan by på en spennende og utfordrende stilling i krysningspunktet jus, samfunnsutvikling og politikk. Stillingen lønnes etter tariffavtale. Vi praktiserer fleksitid og sommertid, og vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Du kan lese mer om oss på våre nettsider www.afp.no og www.sluttvederlag.no

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med bedriftsadvokat Ivar Jørgensen på 900 59 352 eller HR- og kommunikasjonssjef Svein Aartun Bye på 928 40 318. Søknad og CV ønskes snarest til rekruttering@afpslv.no og senest innen 13. februar 2018.