Partene er enige om endringer i Sluttvederlagsordningen i årets lønnsoppgjør

I årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS er man kommet til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957.

Sluttvederlagsordningen vil fortløpende oppdatere hjemmesiden, www.sluttvederlag.no, om de praktiske sidene ved de avtalte endringene.

Les mer om endringen i Riksmeklerns møtebok (vedlegg 4).