NY BANKKONTO

Fakturaer skal nå betales direkte til Sluttvederlagsordningen.
Vi har overtatt administrasjon av innbetalinger og alle innbetalinger må nå betales direkte til Sluttvederlagsordningen.

Ny bankkonto er 1813 05 10139.