Sluttvederlagsordningen skal avvikles, men premieplikten består ut 2023

Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023.

Sluttvederlagsordningen er besluttet stengt fra og med 31.12.2018. Det betyr at søkere med sluttdato (i henhold til Sluttvederlagsavtalen) etter 31.12.2018 ikke vil kunne søke sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen, og at Sluttvederlagsordningen ikke lenger vil fakturere premie til bedriftene.

Sluttvederlagsordningen fakturerer også opplysnings- og utviklingsmidler (O/U) på vegne av partene. Denne fakturaen vil inntil videre fortsatt komme fra Sluttvederlagsordningen.

Partene har videre avtalt at det skal etableres en ny Sliterordning. De aller fleste bedrifter som er omfattet av Sluttvederlagsavtalen vil også være omfattet av Sliterordningen. For Sliterordningen er det avtalt en premieplikt tilsvarende dagens premie til Sluttvederlagsordningen. Denne premieplikten vil vare ut 2023. Bedriftene fra derfor i 2019 motta en egen faktura fra Sliterordningen.

Les mer om Sliterordningen på www.afp.no

Les mer om premie i 2020 til ordningene som administreres av Fellesordningen for AFP.