Sluttvederlagsordningen skal avvikles, men premieplikten består ut 2023

Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023.

Partene har videre besluttet at Sluttvederlagsordningen stenges for søknader med sluttdato (i henhold til Sluttvederlagsavtalen) etter 31.12.2018.