Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler

Sluttvederlagsordningen har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.

Fakturagrense 100 kroner

Sluttvederlagsordningen har fra og med tredje kvartal 2016 innført en nedre grense på 100 kroner for utsendelse av faktura.

Det betyr at vi ikke krever inn premie fra bedriften når kvartalsbeløpet er under 100 kroner. Fakturagrensen har ingen betydning for deltakelse eller rettigheter i ordningen.


Purregebyr

Sluttvederlagsordningen endrer purregebyr til kr 70,- i 2017.

Purregebyret kan være på maksimalt 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen fastsettes hvert år i «Forskrift til inkassoloven».


Avsender av inkassovarsler

Sluttvederlagsordningen vil fra 1. kvartal 2017 stå som avsender på inkassovarsler fra ordningen. Tidligere har disse kommet fra SG Factoring. Konto-opplysninger og betingelser er uendret.