Manglende purringer

Vi opplever dessverre tekniske problemer etter overgang til ny leverandør av regnskapssystem. Dette har medført at ingen utestående fakturaer for premie i 2019 til Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen eller OU-fond har blitt purret, vært gjenstand for inkassovarsel, eller blitt sendt til inkassator.

Eventuelle bestridte krav har heller ikke blitt forfulgt rettslig av ordningene, med mindre prosessen startet før 2019. 

Utestående premiekrav for 2018 er heller ikke purret etter april 2019.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke innebærer at kravene er oppgitt – utestående premiekrav vil bli forfulgt med de midler som måtte være nødvendig, så fort våre systemer fungerer igjen. Forsinkelsesrenter løper fra fakturaens forfallsdato, på ordinært vis.  Saksomkostninger vil kunne påløpe.