Saksbehandlingstid

Innføringen av skatt på sluttvederlag medfører noe lengre saksbehandlingstid for søknader med sluttdato i 2016.
Fjerningen av skattefritaket innebærer enkelte endringer i saksbehandlingen. Dette medfører en noe lengre saksbehandlingstid for søknader med beregnet sluttdato fra og med 01.01.2016.

For søknader med sluttdato før 01.01.2016 vil det ikke bli noen endringer.

Les mer om fjerningen av skattefritaket