Utvidelse av unntaksregelen for skatt på sluttvederlag

De som har mottatt sluttvederlag med skattetrekk og er berørt av denne endringen, vil bli kontaktet av Sluttvederlagsordningen.

Skattedirektoratet har i januar 2017 meddelt Sluttvederlagsordningen at utbetaling av sluttvederlag i 2016 eller senere er skattefritt, også i tilfeller hvor avtale om fratreden ble inngått eller oppsigelse ble gitt før 01.01.2016, selv om beregnet sluttdato etter sluttvederlagsavtalen er i 2016 eller senere.

Det samme skattefritaket gjelder for utbetaling i 2016 eller senere i uføresaker, hvor vedtaket om uføretrygd ble truffet før 01.01.2016.

På denne bakgrunn vil Sluttvederlagsordningen sende korrekt innberetning for inntektsåret 2016 til de som er berørt og foreta tilbakebetaling av trukket skatt så fort dette lar seg praktisk gjennomføre.

Fra tidligere har det vært klart at de som hadde beregnet sluttdato før 01.01.2016 ville motta skattefritt sluttvederlag, selv om dette ble utbetalt i 2016.