Skattefritak for Sluttvederlag faller bort

Stortinget vedtok fredag 18. desember å fjerne skattefritaket på sluttvederlag med virkning fra og med inntektsåret 2016.

Endringen i Skatteloven er gjort slik at de som før 1. januar 2016 oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen, fortsatt har rett til å motta sluttvederlaget skattefritt, selv om dette utbetales i 2016. Det er dermed ikke avgjørende når søknaden er innsendt eller innvilget, så lenge beregnet sluttdato etter Sluttvederlagsavtalen er før 1. januar 2016.

Les mer om sluttdato på vår hjemmeside

Det er uklart hvorvidt bortfallet av skattefritaket vil medføre at utbetalingen heretter vil medføre avkortning i ytelser fra NAV.

Så snart Sluttvederlagsordningen har klarhet i øvrige praktiske konsekvensene av vedtaket, vil vi informere om dette på våre hjemmesider og via nyhetsbrevet.