Innhenting av skattekort for sluttvederlagsmottakere

Ved en feil har vi hentet inn skattekort for alle mottakere av sluttvederlag, ikke bare de som skal ha skatt på utbetalingen. Dette betyr ikke at det blir innmeldt skatt for de som ikke skal ha dette.
Du vil ha mottatt melding fra AltInn om innhentingen av skattekort. Dette vil ikke ha betydning for deg, så sant du ikke skal motta Sluttvederlag i 2016 med sluttdato i 2016. Du behøver ikke foreta deg noe i sakens anledning.