Sliterordningen - Slitertillegg

I lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS i 2018 kom man til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg.
Informasjon om slitertillegget og etableringen av Sliterordningen finner du på https://www.afp.no/slitertillegg/sliterordningen