Hvem er med? Organisasjoner

En kollektiv ordning

Er bedriften først tilsluttet Sluttvederlagsordningen vil samtlige ansatte være med. Premien beregnes med utgangspunkt i det antall ansatte bedriften står registrert med i Arbeidsgiver– og arbeidstakerregisteret (Aa–registeret).

Eiere og medeiere som er ansatt i bedriften – dvs. mottar lønn – inngår i premiegrunnlaget og har rettigheter som øvrige ansatte. "Ikke–ansatte lønnstakere" som frilansere o.l., faller imidlertid utenfor.