Hva er slV?

Et viktig tilskudd i en vanskelig tid

Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen er en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører, helt eller delvis, som følge av uførhet eller kronisk sykdom.

For å ha rett til sluttvederlag må man ha fylt 50 år, men ikke ha fylt 67 år på sluttdato.

Ytelsen er en engangsutbetaling.
En del av tariffavtalen

Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hoveorganisasjonene.
Den første Sluttvederlagsavtalen ble inngått i forbindelse med tariffoppgjøret i 1966. Hensikten var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon.

Hva er SLV?

For deg som ufrivillig mister jobben på grunn av:
  • sykdom
  • konkurs
  • nedbemanning

Sluttvederlag gjelder for deg som er 50-67 år.