Sluttvederlag utbetalingskalkulator

Fyll ut for å beregne størrelsen på sluttvederlaget
1
Sluttdato
(dd.mm.åååå)
2
Alder ved sluttdato
(År)
3
Stillingstap
0%
Så mye får du i sluttvederlag*
0
kr

Slik bruker du kalkulatoren:

Tast inn sluttdato, alder og hvor stort stillingstapet er så beregnes sluttvederlaget. Under kan du lese mer om hvordan vi beregner sluttdato. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil.

Hvor mye utgjør sluttvederlaget?

*Beregning av sluttvederlag

Det er søkers alder på sluttdato som avgjør størrelsen på sluttvederlaget.

Dersom du mister jobben helt eller delvis på grunn av oppsigelse fra arbeidsgiver, settes sluttdatoen til oppsigelsestidens utløp.

Ved avtale om fratreden på grunn av nedbemanning, settes sluttdato til siste dag med beregnet lønn. Er det ytt sluttpakke som inneholder en kontantutbetaling – et sluttvederlag – omregnes sluttvederlaget til lønn. Eksempelvis vil et sluttvederlag på 150.000 kroner til en arbeidstaker som har hatt 300.000 kroner i årslønn, bli regnet som 6 måneders etterlønn.

Skyldes opphøret av arbeidsforholdet uførhet og kronisk sykdom, settes sluttdatoen til 6 måneder etter siste fysiske arbeidsdag. Ved delvis opphør av arbeidsforholdet på grunn av uførhet eller kronisk sykdom, settes sluttdato til 6 måneder etter siste fysiske arbeidsdag i ordinær stilling.

Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen er en engangsutbetaling.

 

Under ser du sluttvederlagssatsene i tabells form:

50 år
kr. 20 000 

59 år 

kr. 70 000
51 år
kr. 20 000
60 år
kr 75 000 
52 år
kr. 25 000
61 år 
kr 80 000
53 år
kr. 30 000
62 år
kr. 80 000
54 år
kr. 40 000
63 år
kr. 65 000
55 år
kr. 50 000 
64 år 
kr. 50 000
56 år kr. 55 000
65 år 
kr. 35 000
57 år
kr 60 000
66 år
kr. 20 000

58 år

kr. 65 000    

Dersom du har sluttdato tidligere enn 1.7.2011 gjelder de gamle satsene:

50 år
kr. 18 000 

59 år 

kr. 33 800
51 år
kr. 18 000
60 år
kr. 36 000 
52 år
kr. 19 500
61 år 
kr. 39 000
53 år
kr. 19 500
62 år
kr. 57 000
54 år
kr. 23 300
63 år
kr. 45 600
55 år
kr. 23 300 
64 år 
kr. 34 200
56 år kr. 26 900
65 år 
kr. 22 800
57 år
kr. 26 900
66 år
kr. 11 400

58 år

kr. 30 000    

Sluttdato

Vær oppmerksom på at sluttdato beregnes på ulike måter avhengig av hva som var årsaken til at du måtte slutte.