VILKÅR FOR Å FÅ SLUTTVEDERLAG

Sluttvederlag ytes til arbeidstakere i alderen 50 til 66 år som ufrivillig mister jobben. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver. 
Under kan du lese mer om hvilke vilkår som gjelder dersom du skal søke om sluttvederlag.
Bedrift