Foreldelse

Husk å søk i tide

Krav om sluttvederlag må være fremmet innen tre år etter sluttdato. I uføresaker må krav om sluttvederlag være fremmet innen tre år etter at melding om uførepensjon ble gitt.

Sluttvederlag i kombinasjon med uførepensjon

For ansatte som får innvilget gradert uførepensjon, kan det søkes om gradert sluttvederlag. Venter  man med å søke til den ansatte eventuelt får innvilget full uføretrygd, kan man risikere at krav om sluttvederlag er foreldet.