Sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen ble etablert av LO og NHO i 1966. Ordningen er inndelt i Felleskontoret, som behandler søknader om sluttvederlag, utbetaler sluttvederlag og krever inn sluttvederlagspremier og O⁄U–midler, og i Fondet som forvalter midlene i ordningen. Sluttvederlag og AFP–tillegg i den gamle AFP–ordningen blir finansiert av utbetalinger fra Fondet.
Sluttvederlagsordningen samarbeider administrativt med Fellesordningen for AFP, som forvalter AFP i privat sektor. Det er mer enn 15.000 bedrifter med nesten 700.000 arbeidstakere som omfattes av Sluttvederlagsordningen og Fellesordningen.  I de to ordningene jobber det tilsammen 32 personer.

Bedrift