Kurs og foredrag

Vil du lære mer om Sluttvederlagsordningen og Fellesordningen for AFP?

At så mange som mulig i bedrifter og organisasjoner kan mye om sluttvederlag og AFP er viktig for oss. Derfor kommer gjerne representanter fra vårt foredragsteam ut til din bedrift eller organisasjon for å foredra.

Her er et utvalg av tema som vi gjennomgår i foredragene våre:
  • Hva er sluttvederlag og hva skal til for å få det?
  • Hva er AFP, og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hva skal til for å få AFP og hvor mye utgjør AFP-pensjonen?
  • Hvordan blir en bedrift tilsluttet Fellesordningen?
  • Finansiering og premiebetaling for ordningene
  • Hvorfor fikk vi en pensjonsreform og hvordan påvirker den arbeidsgivere og arbeidstakere?
Vi skreddersyr naturligvis også foredrag avhengig av hvilke problemstillinger som er mest aktuelle for din bedrift/organisasjon.

Et foredrag eller kurs koster 2.500 kroner. I tillegg fakturerer vi for reiseutgifter.

Kontakt oss på info@afpslv.no for mer informasjon. Se eksempel på foredrag

Her kan du laste ned en generell presentasjon dersom noen ønsker å bruke denne i forbindelse med interne arrangementer.

Generell presentasjon AFP og sluttvederlag september 2017